Vyklízení sklepa Praha 5 – Náš příběh začíná jako obvyklý úkol – vyklízení starého sklepa pro klienta v Košířích. Očekávali jsme typický proces, ale bylo to trochu složitější. Nečekaně jsme totiž narazili na nebezpečné látky, mezi nimiž byly barvy, kyseliny …

Vyklízení sklepa Praha 5 – Košíře Přečtěte si »

Samotné vyklízení bytu, sklepa a garáže v lokalitě Braník bylo značně náročným, ale nezbytným úkolem. Celkem jsme se museli vypořádat s ohromným množstvím odpadu, který dosáhl dohromady zhruba 5500 kg. To zahrnovalo starý nábytek, nepotřebné oblečení, rozbité sklo, chemikálie a …

Vyklízení bytu, sklepa a garáže – Braník, Praha 5 Přečtěte si »

Dle přání klientky jsme se podíleli na vyklízení sklepa v bytovém domě. Nejprve proběhlo samotné vyklízení , pak jsme odvezli odpad na sběrný dvůr. Práce probíhala celý den a byly využity dvě odvozová vozidla. Po dokončení, byl sklep kompletně zameten …

Vyklízení sklepa – Košíře Praha 5 Přečtěte si »